Huiguang Tian

Huiguang Tian, the Tianjin Women and Children’s Health Centre, Tianjin, China.