Mapagkukunan ng Kaalaman Tungkol sa Diabetes ng Kabataan

Mga katotohanan

Sa kasalukuyan walang mga materyales na magagamit – mangyaring tingnan ang Ingles at Prances na pahina.

 


Iba pang mga materyales para sa mga bata/kabataan

Para sa karagdagang materyales mangyaring tingnan ang Ingles at Pranses na pahina.


Manwal para sa mga magulang

Sa kasalukuyan walang mga materyales na magagamit – mangyaring tingnan ang Ingles at Prances na pahina

 

 


Iba pang mga Links

Sa kasalukuyan walang mga materyales na magagamit – mangyaring tingnan ang Ingles at Prances na pahina.
 


Mga DVD/Video

Ang Life for a Child YouTube channel ay may iba’t-ibang mga video Buhay para sa bata.

Pinagmulan Australian Diabetes Council:

“Professor Bumblebee’s Gabay sa Type 1 Diyabetes”


Interactive site

Sa kasalukuyan walang mga materyales na magagamit – mangyaring tingnan ang Ingles at Prances na pahina


Kung mayroon kayong anumang mga materyales na maaaring hindi angkop para sa site, o mga pangangailangan sa anumang wika, mangyaring ipaalam sa amin sa [email protected]. Kung gusto mong isalin ang mga materyales na ito, mangyaring makipag-ugnay sa amin upang magawa naming payuhan kung pahintulot ay kinakailangan mula sa may-ari ng copyright. Kung pahintulot ay ipinagkaloob, sa sandalling ang mga materyales ay isinalin pakitingnan ang mga ito nang maingat sa pamamagitan ng iba pang propesyonal sa kalusugan na dalubhasa sa diyabetis care at mahusay sa parehong wika. Bigyan din parangal sa institusyon na gumawa ng orihinal na mapagkukunan, at magbigay sa Life for a Child ng kopya.

 

Ang mga materyales sa pahinang ito, at ang mga link sa ibang mga site, ay naglalaman ng mga materyales sa edukasyon ng dyabetis binubuo ng mga propesyonal sa kalusugan at mga asosasyon para sa particular na mga lokal na setting. Ang International Diabetes Federation, Australian Diabetes Council and HOPE worldwide (Australia)ay hindi tumatanggap ng anumang responsibilidad o pananagutan para sa katumpakan o applicability ng mga materyales na ito sa mga indibidwal na pangyayari. Mangyaring suriin ang applicability sa mga materyales sa iyong sitwasyon. Para sa mga bata at kanilang mga pamilya - huwag gumawa ng anumang mga pagbabago sa iyong paggamot ng hindi muna kunsultahin ang iyong doctor.