World Diabetes Day poster - Swedish

The Swedish versions of the World Diabetes Day 2009 posters were produced by the Svenska Diabetesförbundet. Click on the images below to download the version of your choice:

Förstå Diabetes, Känn Till Varningstecknen (pdf, 1 MB)

Förstå Typ 2-Diabetes, Är du i Riskzonen (pdf, 200 KB)

Förstå Typ 2-Diabetes, Minska Din Risk (pdf, 1 MB)