(Fact sheets)

Nguồn tài liệu: Hội Đồng Tiểu Đường Australia tai Sydney, Australia
 

Tiểu đường loại 1 là gì? (What is Type 1 Diabetes?)
Hạ đường huyết là gì? (What is Hypoglycaemia?)
Theo dõi đường glucose trong máu (Blood Glucose Monitoring)
Bệnh Tiểu đường loại 1 và Insulin (Insulin and Type 1 Diabetes)
Bệnh Tiểu đường loại 1 và Hoạt động Thể chất (Physical Activity and Type 1 Diabetes)
Bệnh Tiểu đường loại 1 và Chế độ ăn lành mạnh (Healthy Eating and Type 1 Diabetes)(Parent manuals)

Nguồn thông tin: The Royal Children's Hospital Melbourne

Trẻ em và Thanh thiếu niên với bệnh Tiểu đường – Một hướng dẫn dành cho phụ huynh (Diabetes in Children and Adolescents and Diabetes – A Parent Manual)

 

 

 

 

 


Kênh YouTube YouTube channel của “Life for a child” có nhiều video
 

Hướng dẫn của Giáo sư Bumblebee về bệnh Tiểu đường loại 1 (Nguồn tài liệu: Hội Đồng Tiểu Đường Australia tại Sydney, Australia)

Living a Happy and Healthy Life with Diabetes  (Sống vui vẻ và khỏe khoắn với bệnh Đái tháo đường, CLAN, Sydney, Australia)

 


Nếu như quý vị có những tài liệu phù hợp với trang web này, hoặc có nhu cầu đọc tài liệu viết bằng những ngôn ngữ khác, xin liên lạc qua địa chỉ e-mail: [email protected]. Nếu quý vị muốn biên dịch những tài liệu ấy, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được hướng dẫn về việc xin phép tác quyền. Những bản dịch nên được chuyên viên chăm sóc sức khỏe có kinh nghiệm về bệnh tiểu đường và thông thạo cả hai ngôn ngữ kiểm tra cẩn thận. Xin vui lòng chú dẫn nguồn cung cấp thông tin của tài liệu gốc và gửi một bản sao đến “Life for a Child”.(Health professional materials)

Hiện tại chưa có tài liệu bằng tiếng Việt-xin vui lòng xem bằng tiếng Pháp và tiếng Anh. Những tài liệu bằng tiếng Pháp và tiếng Anh:


Cộng Đồng Quốc Tế dành cho Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên có Bệnh Tiểu Đường (ISPAD). Hướng Dẫn Thống Nhất về Thực Hành Lâm Sàng năm 2009 (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) Clinical Practice Consensus Guidelines 2009)

Bệnh Tiểu Đường ở Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên: Sổ tay huấn luyện căn bản cho chuyên viên y tế ở các nước đang phát triển (trích từ chương trình Thay Đổi Tiên Lượng Bệnh Tiểu Đường ở Trẻ Em (Novo Nordisk) và ISPAD)(Diabetes in Children and Adolescents: Basic training manual for healthcare professionals in developing countries from the Changing Diabetes in Children Program (Novo Nordisk) and ISPAD))

Le diabète de l’enfant et de l’adolescent : manuel de formation de base à l’usage des professionnels de santé des pays en développement - (à partir du Changing Diabetes in Children Program et ISPAD)

ESPE/ISPAD Recorded Lectures Program