Đái tháo đường và Nguy cơ tim mạch

Đái tháo đường và Nguy cơ tim mạch là một khảo sát đa quốc gia mới do Liên đoàn ĐTĐ thế giới (IDF) phối hợp với Novo Nordisk thiết kế, tập trung tìm hiểu nhận thức và mức độ hiểu biết của những người bị đái tháo đường típ 2 về bệnh tim mạch.

Nếu quý vị đang bị đái tháo đường típ 2, trân trọng mời quý vị tham gia cuộc khảo sát dưới đây.

Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để hoàn tất cuộc khảo sát này. Toàn bộ thời gian dành cho khảo sát chỉ trong khoảng 10 phút.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào, vui lòng liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

* câu hỏi đặt câu hỏi là tùy chọn

Hủy
Câu hỏi này bắt buộc

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor, Average, Good, Very Good, Excellent
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).
© 2018 International Diabetes Federation Disclaimer